Zaměstnanecké benefity

Vaši dovolenou u nás můžete uhradit také následujícími poukázkami, které Vám poskytuje Váš zaměstnavatel.

Sodexo poukázky

Papírové:
Holiday Pass
Fokus Pass
Dárkový Pass
Bonus Pass
Flexi Pass

ePass - elektronická poukázka cafeteria systému mojeBenefity.cz

Detaily na www.sodexo.cz

Podmínky přijetí poukázek
  • poukázky je možné uplatnit na zájezdy do výše 12.000,-Kč, max. však do hodnoty 50% z celkové ceny (v rámci jedné smlouvy o zájezdu)
  • ceniny musí být uplatněny v jejich plné hodnotě
  • poukázkami lze uhradit pouze základní cenu zájezdu (vyjma doplňkových služeb a příplatků, stejně jako letištních a bezpečnostních tax, palivového příplatku)
  • poukázky neslouží pro úhradu pouze dopravy (např. nákup letenek či jízdenek), musí být za ně zakoupeno min. ubytování na jednu noc
  • jakékoliv případné další slevy jsou poskytovány pouze z doplatku – rozdílu mezi základní cenou zájezdu (v níž nejsou zahrnuty letištní a bezpečnostní taxy a palivový příplatek) a platbou v poukázkách
  • poukázky se nepřijímají na smlouvu, jejíž součástí je dítě nebo jiná osoba zdarma
  • cenina není směnitelná za hotovost (ani v případě storna zájezdu či ubytování)
  • při stornu zájezdu bude uživateli nabídnuto vyčerpání poukázek na jiný zájezd nebo pobyt
  • jejich využití pro platbu je nutné nahlásit předem, nejpozději při rezervaci zájezdu, a současně je třeba uvést celkovou výši uplatňovaných poukázek na smlouvu/objednávku
  • nejsou-li doručeny osobně, je nutné poukázky doručit na adresu CA formou tzv. cenného psaní (Česká pošta, ca. 50 Kč)

 

Fondy, příspěvky

Zájezd je možné uhradit také přes fond FKSP, potažmo sociální fond, či formou příspěvku na rekreaci. V tom momentu je fakturace prováděna přímo na vašeho zaměstnavatele.